Як відшкодувати кошти на рекуператор для квартири

Встановлення рекуператорів у багатоповерхові будинки – невід'ємна частина будь-якої термомодернізації будівлі. На щастя зараз існує багато програм, які дозволяють отримати часткове фінансування енергозберігаючих заходів.
програма енергомодернізації будинків Енергодім

Розказуємо про програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “ЕНЕРГОДІМ” – модернізуйте свій будинок і отримайте відшкодування до 70% за роботи, матеріали та обладнання.

Як це працює?!

ЕТАП 1: Проведення попереднього енергоаудиту та отримання часткового відшкодування його вартості

КРОК 1. ОСББ має вивчити умови Програми “ЕНЕРГОДІМ” (зверніть увагу на Умови грантового договору) і погодитися з ними.
КРОК 2. Енергоаудит будинку: необхідно обрати атестованого енергоаудитора для оцінки стану будинку.
ОСББ самостійно обирає енергоаудитора.
За результатами енергоаудиту ОСББ має отримати Енергетичний сертифікат будівлі, а також Рекомендаційний звіт, який містить Опис проекту енергоефективних заходів.
КРОК 3. ОСББ необхідно обрати Пакет енергоефективних заходів для реалізації та визначити для себе максимальну вартість проекту.
Можна обрати Пакет “А” (Легкий) або Пакет “Б” (Комплексний). Обидва з них мають обов’язкові та додаткові заходи.
Рішення про участь у Програмі “ЕНЕРГОДІМ”, визначення Пакета заходів з енергоефективності та максимальну вартість проекту ОСББ має затвердити рішенням загальних зборів ОСББ.

ЕТАП 2. Розробка проектної документації, її експертиза та отримання часткового відшкодування їх вартості

КРОК 1. ОСББ замовляє виготовлення проектної документації (у тому числі обстеження будівлі) та проведення її експертизи.
Проектну документацію розробляє проектант: рішення про залучення проектанта та проведення експертизи проектної документації необхідно затвердити на загальних зборах ОСББ.
ОСББ самостійно обирає підрядників для розробки проектної документації та проведення її експертизи ОСББ.
Проектанти повинні мати всі необхідні ліцензії та сертифікати, передбачені законодавством України (ОСББ може встановлювати додаткові кваліфікаційні критерії).
За необхідності ОСББ може залучити банківське фінансування для підготовки та реалізації проекту з енергомодернізації будинку.
КРОК 2. ОСББ оформляє та подає заявку на затвердження проекту й часткове відшкодування вартості розробки проектної документації та її експертизи.

ЕТАП 3. Здійснення заходів з енергоефективності та отримання часткового відшкодування їх вартості

КРОК 1. Обрані ОСББ підрядники мають виконати роботи із впровадження енергоефективних заходів (будівельні роботи, встановлення обладнання тощо).
ОСББ самостійно обирає підрядників для виконання робіт.
Під час виконання робіт має здійснюватися технічний та авторський нагляд відповідно до Закону України “Про архітектурну діяльність”.
Важливо! За необхідності, ОСББ може подовжити строк реалізації Проекту. Для цього не пізніше дня завершення строку реалізації Проекту, визначеного програмою, необхідно подати заявку на продовження строку та супровідні документи.
КРОК 2. ОСББ оформляє та подає Заявку на верифікацію виконаних заходів з енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених заходів через банк-партнер або напряму до Фонду.
У разі успішної верифікації Фонд частково відшкодовує ОСББ фактично понесені витрати на впровадження енергоефективних заходів, включаючи вартість робіт, обладнання та матеріалів, послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергоефективності будівлі та обстеження інженерних мереж, що проводяться після реалізації проекту (третій транш).

Які витрати відшкодовує грант

Програма Фонду передбачає два Пакети заходів енергомодернізації багатоквартирних будинків.
Програми на енергомодернізацію будинку Енергодім
Пакет «А» (Легкий) складається з відносно недорогих заходів енерго- ефективності з високим рівнем окупності інвестицій (перш за все модернізація інженерних систем будинку).
Пакет «Б» (Комплексний) включає в себе всі заходи Пакета «А» (якщо вони не були впроваджені раніше), а також теплоізоляцію огороджувальних конструкцій (стін, даху, горища, підвалу).

Важливо: цей вид відшкодування діє лише для ОСББ.

Підготовлено за матеріалами веб-ресурсу energodim.org.

Інші статті